Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Zlaté Moravce » turistika » miesto

Miesto, okres Zlaté Moravce

Miesto v okres Zlaté Moravce

V okres Zlaté Moravce sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Zlaté Moravce:, 1 z 17

Hospodárske budovy, správa, Záhradnícky trh, Oddelenie dendrobiológie, Meteorologická stanica, škôlka (pestovanie rastlín), Pevnôstka, panské sídlo, Čierna dolina, Horný majer, Tesáre nad Žitavou, Konopnice, Horné vinice, Za majerom, Šafranice, Medzi cestami, Hornie záhumnia, Dolné vinice, Za parným mlynom, Pod kostolom, Za košiarom, Vinice, Drevenica, Kulová, Pustý Chotár, Horné Lúčno, Na Rohu, Lukačovské kopanice, Pod Kazimírom, Hôrka, Bošiakov štál, Borisko štál, Dlžaviny, Mašírovce, Uhliská, Záhumnice, Lieštiny pod čifárskou cestou, Horné Sľažany, Horné lúky, Gálovo podlužie, Konopiská, Záhumnie, Čakýň, Na jamách, Rohožnica, Pri cintoríne, Lazy, Pod stráňou, Žliabok, Slanec, Záhrady, Záhumenice, Záhumnie, Druhé hony, Doliny, Do tálov, Hladomer, Rajčúchy, Kľačany, Široké lúky, Nad kováčom

Miesto, okres Zlaté Moravce:, 2 z 17

Kopanice lazy, Na širokých kopaniciach, Pod starými, Zdola obrázka, Rybník, Konopniská, Úbočie, Medzi doliny, Za mlynom, Dolné pole, Korytá, Kučiny, Horné lúky, Balážové doliny, Staré konopnice, Záhumnie, Békeše, Breziny, Pod zámok a Vaškopač, Rakytová, Priehon, Kučiny, Bedenové, Šírava, Smrečina, Prieložky, Nové Triby, Veternáky, Pod zámok a Vaškopáč, Ladické Stanovisko, Lazy, Močiare, Ríčaviny,Ostrý vrch a Pastierska studňa, Pod cerinou, Hrabovce, Kočovnice, Pod Tordovým, Ceriny, Kotol, Na prielohoch, Pod jelšou, Viničky, Novosady, Vedľa hája, Želiarske urbáre, Kosmálky, Horné Heliská, Na Dudkoch, Medzi vinicami, Dolné Heliská, Dlhé jutrá, Lazy, Na prielohách, Veľká pláň, Za Dolným hájom, Vyše dolného mlyna, Lúčne zeme, Korlát, Pri kostole a Prosninská Záhumenice, Pri hosťovskom chotári

Miesto, okres Zlaté Moravce:, 3 z 17

Pod Chočou, Horné medze, Kramarovská, Za humnami, Pod Šanky, Pri kríži, Konopnice, Dolný mlyn, Za mlynom, Viničky, Pelúsky, Stránka, Staré vinice, Pod Slepčianskym hájom, Panské lúky, Za pajtou, Za Záhumenicami, Horné lúky, Pri mlyne, Stráne, Dolný háj, Sihote, Dolné lúky, Nad Kazimírovým štálom, Brezovské Konopnice, Na barinkách, Filianova jama, Za Lúčnom, Ikrova lúka, Michalová, Na Lazkoch, Cigánska pažiť, Pri viniciach, Mláky, Močariská, Po Kazimírom, Na Polianoch, Brezinský vrch, Pod Boriskom, Kozliská, Ondorka, Na jame a Ďuriačov štál, Pod Lonom, Pod Jedľou, Na zadných lúčkach, Vozárka, Kločovnica, Za kostolom, Pri hruške, Rígeľ, Púchovské, Jalšiny, Brnovka, Pod Drieňovou, Španie lúky, Záhradka, Pred Trstnatým, Modoš Štál, Pod Nemečkovo, Drieňovský štál

Miesto, okres Zlaté Moravce:, 4 z 17

Drienovský štál a stráň, Chvojno, Ištôčka, Šanky, Pri srstke, Vápeničky, Pod Závozom, Drahošová, Nad Madenkou, Drahošovo, Pohorniská, Husárov kút, Brezinský vrch, Pod Uherelom, Lom a Lopaťa, Potôčky, Za Zelenou, Beňovo uhlisko, Hradište a Osno, Istočka, Stará píla, Za dolným krížom, Žiare, Za dlhým rohom, Pos Boriskom, Ďurianovo, Lom vrch, Pri malom škribinu, Stoky, Forka, Kúty, Pod Levasovskou, Stráň, Dulákov vrch, Pri mlyne, Nemčekov štál, Vyše mlyna, Halotka, Halotka, Dolné Macákovo, Mochovská cerina, Pustolnica, Pod čerešňami, Pod Kolibou, Solčianske lúky, Kazimírov štál, Brezina, Horné Macákovo, Pri studničke, Za Lomom a na zadnej Levasovskej, Pod hôrkami, Lopata, Jama, Štátny les, Bošiačka, Čierny roh, Nad Turňou, Barcová, Žiarny vrch, Briešťok

Miesto, okres Zlaté Moravce:, 5 z 17

Bancerová, Rajčeková, Sihoť, Dlhý roh, Pod hájom, Medzi cestami, Podchočie horné, Za horným krížkom, Dlhé, Hedeška, Poličná, Stľpovno, Žigardiho, Kopanice nad Šarinami, Lévaiho pole, Malé a Veľké Dubovo, Španie chrastie, Pažitné, Na dolný Rožtek, Uličné, Pri kopci Žrebíkoch, Pod Lomom, Za horným krížom, Na lúčkach, Na Dulákovom, Kopanice, Za Briežkom, Lúčny vrch, Krátke chríby, Horné Poliane, Dubovo, Luh, Trstnatá jama, Prostredný vŕšok, Rakytník, Bukovina, Uhlisko, Pináre, Lamatinská hôrka, Veľké diely, Dolné Lúčno, Lipová úboč, Pod Bukovinou, Roveň, Diely, Pod Javorom, Kutiny, Do doliny, Mlyňany, Gočal, Nad majerom, Nad kútami, Pod dedinou, Lomatinská hôrka, Luh-Pasienky, Gočol, Majer Nádaš, Kresaný Kameň, Rovne, Kopanice za Gočolom

Miesto, okres Zlaté Moravce:, 6 z 17

Sušiny, Pláne od Choče, Kúty, Lapoš, Nádaš, Chrastie, Bystriny, Gedere, Pod majerom, Od Choče lúky, Veľký Drieňok, Luh-Vinice, Kuliare, Lazy, Lominy, Forintošky, Zadné pasienky, Tesárska pláň, Brehy, Nad kúty, Seliské, Kúty, Nemecká Huta, Druhé siatie, Dolné diely, Bariny, Brezina, Predné diely, Brezie, Varhaníkov kút, Diely pod lúkami, Galove lúky, Klčenie, Za Fenašom, Predné diely na Nemčiňany, Horné diely, Lúky pod humnami, Pod mlyňanským hájom, Štepnica, Palovice, Bočovka, Pečanské, Tretie siatie, Modríkovo, Pod závadským hájom, Noviny, Pri chotári, Kopanica pri pomníku, Remerácie, Pri mlyne a za mlynom, Prostredné hony, Širočina, Na Žengery, Panské, Hora, Varrtička, Plešina, Od nevidzianskeho chotára, Záhradky, Pod úboč

Miesto, okres Zlaté Moravce:, 7 z 17

Vinice prielohy, Prvé siatie, Pod hlinkou, Fenaš, Horné a dolné kliny, Jama, Konopniská, Horné lúčky, Švarbová dolina, Kúty od Závady, Madačka, Podháj, Konopniská, Krstie diely, Do pažite, Krstý diel, Krstý diel, Beniačkin kút, Pavlíkov vŕšok, Za Rakovec, Pukanec, Dlhé diely, Pod krížom, Laz, Olichov, Kopanice, Za sušinami, Pri cintoríne, Lazce, Gálovo, Horné lúky, Stružkovské diely, Pod čaredské vinice, Obecné, Háj a Podháj, Kozí chrbát, Na Piesku, Za hlinkou, Maškova chrasť, Nad lúkami, Pri chot ri, Pod vinice, Hate a pod vinicami, Močiar, Dlhé záhony, Na Podhorie, Sihoť, Panské, Za humnami, Dolné lúky, Pod Fenešom, Vinice, Na močiari, Kopanice do kapitulského, Háj, Machovky, Diely na Prílepskej ceste, Vaňovské, Za dolinou, Urbárske lúky

Miesto, okres Zlaté Moravce:, 8 z 17

Lúčne hory, Niže dediny, Spoločný pasienok, Kapitula, Drevený kôň, Za kaplnkou, Vápené, Prostredné pole, Pod horou, Nad vozokanskými dolinkami, Pod Maškovu chrasť, Šariny, Vrchbrezie, Kopanička, Kopanice pri hruške, Lázky, Dolina, Háj, Noviny, Za hrnčiarkou, Obecné, Galovské vinice, Od chotára, Moravské, Prídely na lúkach, Zadné diely, Futalová dolina, Kratiny, Štepnica od Chyzeroviec, Pri kaplnke, Horný háj, Kamlich, Barcovka, Záhrada, Ďateliniská, Pálovice, Dolné hôrky, Moravské, Pri kríži, Hlinka, Lazy pod vinicami, Diely na beňadickej ceste, Pri majeri, Horné lúky, Hoňovce, Galovo siatie, Moravecké diely, Nové vinice, Nad vinicami, Moravské jarky, Háj, Laktišovské kopanice, Proti majeru, Briežky, Diely za dedinou, Veľký Chríb, Bočovka, Na Rohožníckej ceste, Prielohy, Starý háj

Miesto, okres Zlaté Moravce:, 9 z 17

Trniny, Krásny majer, Uličky, Martinovská dolina, Zlatno, Horné pole, Nad Starým hájom, Lakeť, Pod Starým hájom, Vinice, Starý háj, Lipová, Leveš, Močiar, Masarykova dolina, Pastierove diely, Tobolky, Nad kostolnou studňou, Topoľnica, Žikavka, Pod Vinicami, Nové lúky, Za Makanovým humnom, Banky, Nad kostolom, Kopaničky, Osičie, Slávkov járok, Pažiť, Pod zlatou cestou, Pod Dubovo, Pod húšťavou, Chrasť, Nad Starým hájom zdola cesty, Dolné pole, Pod Ďurkom chrasť, Drábovská, Huňákové, Borovecký laz, Minárov járok, Prostred borovice, Šariny, Suché lúky, Na jame, Vrch borovice, Laz, Na mule, Rakytová, Nad Jančovskými, Kúty, Kopaničky, Pod močiarom, Kučerková, Rakytovo, Martinec, Pavlova dolina, Lazy, Košíkové, Krechovské kopanice, Štepnica

Miesto, okres Zlaté Moravce:, 10 z 17

Na pivničkách, Lúky pri vŕbach, Herzova dolina, Biely chotár, Na volkovskej ceste, Pod hlbokou cestou, Močiar, Priehradky, Nad mlynom, Biela dolina, Koryto, Koryto - kút, Kaplnická chrasť, Šafranica, Živý vrch, Hrabina, Zlatno, Pasienky pod hôrkou, Borovce, Pod vinicami, Pod viničným, Pod Škripcom, Mikušová lúka, Kostolná dolina, Ševcova dolina, Prielohy, Nad viničným, Jutrá vyše hlbokej cesty, Dolné pole, Na výhon, Vratičov, Panciné, Lúky, Dolinky, Viničné prílohy, Vlčie pole, Kapustniská, Sejovce, Za sekaninami, Bubáčina, Pasienky, Stráň, Pod lúhom, Rakyta, Konča dolných dielov, Nad rybníčkom, Priečne, Dolné diely, Dlhé diely, Pod močiarom, Horné lúky, Pod vinicami, Horné lúky, Močiar, Pri kríži, Za lúčkami, Urbársky les, Vinice, Na hlavách, Nad Bačkovou, Mikušova jama, Za dolinou, Diely, Sušiny

Miesto, okres Zlaté Moravce:, 11 z 17

Horné Lúky, Nad cestou, Prvé pole, Saradské, Pod orechami, Pod dolným močiarom, Pri beladickej ceste, Pri kaštieli, Za čerešnovou alejou, Horná drienková, Záhumenice, Tretie pole, Od dediny, Nad záhumním, Pod vinicami, Za jazerom, Koskova chrasť, Vinice, Za vinicami, Medzi járky, Pod haťami, Hoferské, Slanice, Krivé, Pri hradskej, Pod Urbánkem, Pánske, Záhumenice, Kapitulská hora, Dolina, Pri aleji, Pri sejovci, Nad lúhom, Druhé pole, Svetlé pole, Pod Cerinou, Nad beladickou cestou, Prostredné pole, Holianka, Líškavý járok, Šulešovské, Pod Sekaninami, Bojčiny, Lazy, Na háji, Klamarovské, Forgáčska lúka, Agačina, Noviny, Človečí vrch, Orlí vrch, Vratičov, Krivo, Dĺžiny, Sekaniny, Vánošdor, Konopniská, Od Baratska, Od Bratskej, Nad lúkami, Prostredné pasienky, Lúky, Dlhé diely

Miesto, okres Zlaté Moravce:, 12 z 17

Čerešňový sad, Holdy, Vinice, Záhony, Medzi cesty, Hlboká, Gačovská lúka, Pri majeri, Hore Lužje, Kopaničky, Lazy, urbárske lúky, Bugárka, Nad studničkou, Pasienky, Pri chotári, Pod ladickou cestou, Nad suchými, Žobrácnica, Hríby, Uhliská, Pod Hrabinou, Pod Korlátskou horou, Dolné lúky, Račúchy, Kopaniská, Pod Sekaninami, Góca, Nad mostom, Pri háji, Toldynky, Kopanice, Petrikova, Kompenova, Hore Hradskou, Nad sľažianskou cestou, Sekanica, Priehony, Tribeč, Kiškova lúka, Kutmanský vrch, Diely, Vtáčnik, Kapustnice, Háj, Za hájom, Pri Škuľovom kríži, Čerešňová lúka, Choča, Lazy, Sejovecky vrch, Urbárske pasienky, Gačov, Bačkova, Nad mlynom, Potôčiky, Tále, Chudera, Nad Stráňou, Pod beladickou cestou, Na jamu

Miesto, okres Zlaté Moravce:, 13 z 17

Nová vinica, Stráň, Trate, Pred hájom, Konopnice, Starý mlyn, Lazky, Kľačany, Jazviny, Nad gýmešskou cestou, Od velčického chotára, Pri kozloch, Panské nad Bačkovou, Stráňa, Panská dolina, Medzi jarkami, Za Kjepou, Breziny, Malá hôrka, Prídely pod hradskou, Pod gýmešskou cestou, Dolný Čakýn, Široká lúka, Podhájsky mlyn, Pri môstku, Lázky, Trnavské lúky, Pusta, Panská hora, Háj, Tobolky, Polom, Cez vrch, Čierny hraj, Pod vinicou, Pod Drevenicou, Klačany, Baňa, Pod horou, Od chočianskeho chotára, Na Trnave lúky, Kratiny, Suličín, Sekáčovice, Roháčova, Mikova Ves, Kišovské role, Tretie siatie, Luhy, Záhumenice, Lapoše, Konopiská, Do jarku, Čertov jarok kopanica, Blažikov nad velčickou cestou, Minársky laz, Kakanova bukovina, Zámocký háj, Lazy, Šarkanov chvost

Miesto, okres Zlaté Moravce:, 14 z 17

Zavŕtačka, Malá húšťavka, Žrebiky, Peserova závožňa, Plíšky, Od chočianskeho chotára a neverického chotára, Horné hory, Sučí roh, Drahožická huta, Prvé siatie, Pri Chrasti, Medzi chrasti, Na žrebikách, Krátky roh, Kedička, Keťkjašová, Za vinice, Vrchy, Pod jarkami, Stráň, Vápenice, Briežtek, Bujačia, Dedovské, Nad majerom, Papajský vrch, Bukoviny, Kincľové, Drahožická huta, Po ladicku cestu, Starý háj, Turniská skala, Na suchom laze, Paráda, Svandrkov laz, Krumliská, Nitrolin II., Mestské lazy, Jamrichov roh, Kalinová, Kornižova, Horná, Za Brodom, Vysoké, Košiarska, Rovné, Biele jarky, Konopiská, Zvernice, Kráľova lúka, Pod prielohom, Pri levákove, Žrebíky, Čerešňová, Čerešňov vrch, Hlina, Diely (druhé siatie), Veľký Nitrolín, Za stĺpom, Rakytová, Dolné lúky

Miesto, okres Zlaté Moravce:, 15 z 17

Pod mladými, Mladé, Koborný kút, Nestašová, Konopiská, Jelšie, Záhumnie, Pri Zorkovej, Rozkoše, Bujakov laz, Čerina, Hríbová, Nitrolín, Blažíkov nad velčickou cestou, Mladý háj, Panský diel, Pod dlhým úbočím, Krtiny a hadie vŕšky, Kraje II., Za hušťavou, Lúky, Barina, Panský diel, Kraje I., Druhosiate, Medzi cesty, Kúty, Dolné lúky, Čirtaš lúky, Urbanova závozná, Valchová, Nad humna, Nad jelším, Koborno, Kostolné, Králov vrch, nad studňou, Dlhé úbočie, Pri sklenej huti, Vyše dediny, Zadné hony, Sršlenina, Dlhé hony, Chudý, Pod cerinou, Lúky na Trnave, Slivková, Urbariál, Vlčia jama, Pri domčeku, Od hosťovského, Malé Koborno, U chrastočky, Nitrolin I., Jesenského hrobka, Pri Dolinách, Čavkov jarok, Breziny, Pod zámeckým hájom, Závorna

Miesto, okres Zlaté Moravce:, 16 z 17

Kutňanská bukovina, Breziny, Chrbát, Plesky, Hôrka, Laukuš, Michalova cudenica, Konopnice, Za šopou, Muškova jama, Vŕšky, Cudenice, Hlboké, Nad Jarkom, Lomatince, Španie, Široký brod, Kostolníkov jarok, Nad studničkami, Dolné medze, Koborná studňa, Gracovská, Pod cerinami, Beňovka, Javorinka, Cudzenice, Čiliková, Pri Ježiškovi, Pod Bukovinou, Pod jalšou, Krivá, Rozdiel, Liešňa, Lúčne, Pod krajom, Papierňa, Kopanice za brodom, Sršlenica, Vitalová, Potôčky, Jablonce, Za dolinou, Veľká, Vranovo, Stráň, Králov vrch čerešňovo, Za širokým brodom, Prielohy, Starý háj, kopanica, Škripec pod Hrádkom, Hluchá, Úboč, Pod Martincovom, Kôstkové, Vičoma, Pánsky diel, Cerianske, Medzi jarky, Piesky, Húšťavy, Stará kopanica, Za hájom

Miesto, okres Zlaté Moravce:, 17 z 17

Nad vinicami, Starý háj, Dolné lúky, Diely, Vinice, Za Šebeňovým vŕškom, Kopanice, Horná Rakytová, Kostolná, Čerešňové, Červenkovské, Tále, Pri mostku, Pod Cerinou, Za dolinou a na bankách, Kôstkovie, Na sĺažianskej ceste, Vykrová lúka, Kostolná, Dlhé hony, Pred sviniarkami, Studenica, Sklená továreň, Pod Hrádok, Na sĺažanskej ceste a Vinice, Čilíková, Skerešov, Pozmanka, Pod úbočou, Pred Ladinami, Brest, Nestašová, Korene, Hlištavniková, Pod Bojkovom, Rybárov, Šindolie, Klince, Machová, Diely

miesto inde

Jedľové Kostoľany (161x), Tekovské Nemce (86x), Obyce (84x), Zlaté Moravce (80x), Tesárske Mlyňany (76x), Topoľčianky (73x), Beladice (63x), Hostie (61x), Hosťovce (57x), Čaradice (54x), Skýcov (52x), Machulince (50x), Nevidzany, okres ZM (48x), Tesáre nad Žitavou (45x), Volkovce (42x), Nemčiňany (42x), Čierne Kľačany (37x), Sľažany (37x), Velčice (36x), Mlyňany (35x), Slepčany (35x), Veľké Vozokany (34x), Žitavany (33x), Zlatno (33x), Panský diel (32x), Červený Hrádok (32x), Vieska nad Žitavou (31x), Kostoľany pod Tribečom (26x), Lovce (26x), Malé Vozokany (26x)
miesto v Jedľové Kostoľany
miesto v Tekovské Nemce
miesto v Obyce

Podobné, okres Zlaté Moravce:

1313x turistika, 1018x miesto, 115x orientačný bod, 51x strom, 45x turistické informácie, 22x poľovnícky posed, 21x chranený strom, 10x atrakcia, 7x prístrešok, altánok, 7x orientačná mapa, 5x vodárenská veža, 3x komín, 2x horáreň, 2x štôlňa, 2x studňa, 2x ohnisko, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Zlaté Moravce

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zlate-moravce.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.